Thông báo và thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 18 đợt 2 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy

Đăng vào 03/10/2019 23:14

Thông báohướng dẫn

Thời khóa biểu lớp: K18DCQ; K18ECQ và K18FCQ; K18GCQ