Hướng dẫn sinh viên học, viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021

Đăng vào 13/08/2020 12:56

Xem chi tiết

Lưu ý: 

Danh sách tài khoản hệ thống học trực tuyến xem tại đây

Hoặc liên hệ với cán bộ quản lý Khóa

+ Các lớp VB1 VLVH, VB2 VLVH, VB2 CQ, CLC, Liên thông, Pháp chế liên hệ cán bộ quản lý khóa phòng Đào tạo đại học

+ Các lớp VB1 CQ liên hệ cán bộ quản lý khóa phòng Công tác sinh viên,

+ Các lớp CH, NCS liên hệ cán bộ quản lý khóa phòng Đào tạo sau đại học.

- Trong trường hợp sinh viên, học viên bị quên mật khẩu sau khi nhận tài khoản từ cán bộ quản lý khóa có thể thắc mắc trực tiếp tại Trung tâm CNTT hoặc liên hệ qua Fanpage https://www.facebook.com/tinhochlu/