Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước đối với học viên các khóa hệ VB2 chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học

Đăng vào 14/10/2020 16:24