Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước đối với học viên các khóa hệ VB2 chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học

Đăng vào 13/11/2020 00:00