Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 42 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6/2021

Đăng vào 01/07/2021 05:29

Xem tại đây

Sinh viên chủ động rà soát thông tin, trong trường hợp cần thiết phản hồi liên hệ với thầy phụ trách Khóa 42 của  Phòng Đào tạo đại học tại phòng A108 hoặc qua số điện thoại 024 38359803, email: phongchudt92@gmail.com