Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 21 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (tuyển sinh đợt 1)

Đăng vào 11/08/2022 16:24

Xem tại đây

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Thông báo nhập học xem tại đây

Thời khóa biểu: K21A, K21B, K21C, K21D, K21E