Thông báo v/v thay đổi lịch thi, hủy các lớp ôn tập chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy

Đăng vào 26/08/2022 11:14