Thời khóa biểu các lớp trình độ đại học hình thức chính quy đợt 2 năm 2022 và thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý học tập

Đăng vào 29/12/2022 08:08

Thông báo

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Thời khóa biểu các lớp hình thức đào tạo chính quy cho người đã có bằng đại học: K21F, K21G, K21H, K21I

Lưu ý: Buổi sáng bắt đầu từ tiết 1 lúc 7h00, buổi chiều bắt đầu từ tiết 7 lúc 13h00, buổi tối bắt đầu từ tiết 13 lúc 18h00