Thông báo V/v xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với sinh viên K44,45,46 theo hình thức trực tuyến

Đăng vào 09/03/2023 00:00

Xem thông báo
- Hướng dẫn sử dụng PM Đánh giá điểm rèn luyện dành cho Sinh viên (Tải xuống)
- Hướng dẫn sử dụng PM Đánh giá điểm rèn luyện dành cho Cố vấn học tập (Gửi vào Email HLU các Thầy/Cô)