Thông báo về việc tập trung sinh viên thực tập (Đợt thực tập từ ngày 05/6/2023 đến ngày 13/8/2023)

Đăng vào 26/05/2023 14:46

Thông báo triệu tập thí sinh thực tập chuyên môn Khóa 45 xem tại đây

Quyết định Tổ công tác thực tập xem tại đây

Danh sách các tổ thực tập