Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy và văn bằng hai chính quy (Đợt 3 năm 2023)

Đăng vào 07/09/2023 11:14

Xem tại đây

Mẫu giấy cam đoan xét tốt nghiệp:
Tải xuống tại đây

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp:
Tải xuống tại đây