Thông báo v/v thay đổi lịch thi lại học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 19 hình thức đào tạo đại học văn bằng 2 chính quy

Đăng vào 18/09/2023 00:00