Thông báo V/v chuyển đổi hình thức tra cứu thông tin dành cho người học của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 16/04/2024 15:49

THÔNG BÁO

Về việc chuyển đổi hình thức tra cứu thông tin dành cho người học

của Trường Đại học Luật Hà Nội

          Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Trường Đại học Luật Hà Nội, hiện nay phần mềm quản lý đào tạo mới của Trường đã được vận hành. Toàn bộ người học trong toàn Trường đã được cấp tài khoản trên hệ thống mới. Trong giai đoạn chuyển giao giữa hai hệ thống, các dữ liệu và thông tin người học cần tra cứu từ học kỳ I năm học 2023-2024 trở về trước sẽ tiếp tục sử dụng trên hệ thống cũ (http://www.dangkyhoc.hlu.edu.vn). Các dữ liệu và thông tin từ học kỳ II năm học 2023-2024 người học sử dụng trên hệ thống mới (https://sv.hlu.edu.vn). Bắt đầu từ năm học 2024-2025 nhà Trường chuyển hoàn toàn sang hệ thống mới.

       Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin sinh viên và ứng dụng OneUni: https://sv.hlu.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/huong-dan-su-dung-phan-mem-042942.html

        Trong quá trình sử dụng người học có thể liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin qua fanpage: https://www.facebook.com/tinhochlu để được hỗ trợ kỹ thuật.

          Trân trọng./