Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên các Khóa văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo chính quy

Đăng vào 13/05/2024 00:00