Thông báo

Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K43
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K43
 
Thông báo thay đổi phòng học, học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43 và Liên thông Khóa 1
Thông báo thay đổi phòng học, học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43 và Liên thông Khóa 1
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi phòng học, lịch học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi phòng học, lịch học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 22/10/2018 đến 25/11/2018)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 22/10/2018 đến 25/11/2018)
 
Thông báo thay đổi phòng học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 43
Thông báo thay đổi phòng học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 43
 
Kế hoạch Quyên góp sách và tổ chức "Diễn đàn mua bán, trao đổi giáo trình, tài liệu đã qua sử dụng" tại Trung tâm Thông tin Thư viện
Kế hoạch Quyên góp sách và tổ chức "Diễn đàn mua bán, trao đổi giáo trình, tài liệu đã qua sử dụng" tại Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Thông báo V/v hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018
Thông báo V/v hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018
 
Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
 
Thông báo V/v thu hồi tài liệu mượn quá hạn
Thông báo V/v thu hồi tài liệu mượn quá hạn
 
Danh sách sinh viên Khóa 42 được học cùng lúc hai chương trình
Danh sách sinh viên Khóa 42 được học cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Lịch thi học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017 - 2018
Lịch thi học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017 - 2018
 
Thông báo về điều kiện trúng tuyển của lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
Thông báo về điều kiện trúng tuyển của lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 43
 
Thông báo v/v nhập học đối vói thí sinh trúng tuyển Khóa 43 hệ đại học chính quy năm 2018
Thông báo v/v nhập học đối vói thí sinh trúng tuyển Khóa 43 hệ đại học chính quy năm 2018
 
Thông báo v/v nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v thực hiện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2018 - 2019
Thông báo V/v thực hiện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2018 - 2019
 
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên Đại học chính quy học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên Đại học chính quy học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo Bán vé tháng học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo Bán vé tháng học kỳ I năm học 2018-2019