Thông báo

Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2018 cho sinh viên các khóa 39,40,41,42,LTCQ
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2018 cho sinh viên các khóa 39,40,41,42,LTCQ
 
Thông báo v/v đăng ký học Giáo dục thể chất đối với sinh viên Khóa 42
Thông báo v/v đăng ký học Giáo dục thể chất đối với sinh viên Khóa 42
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v tặng giáo trình cũ thanh lý tại Thư viện
Thông báo V/v tặng giáo trình cũ thanh lý tại Thư viện
 
Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2018 đối với sinh viên, học viên các khóa, các hệ đào tạo
Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2018 đối với sinh viên, học viên các khóa, các hệ đào tạo
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối vói sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối vói sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo Bán vé tháng học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo Bán vé tháng học kỳ II năm học 2017-2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 17/12/2017
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 17/12/2017
 
Thông báo Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh Khóa 42 (Năm học 2017-2018)
Thông báo Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh Khóa 42 (Năm học 2017-2018)
 
Thông báo V/v thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi VB2CQK16 môn Luật dân sự 1 - học kỳ I năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi VB2CQK16 môn Luật dân sự 1 - học kỳ I năm học 2017-2018
 
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Danh sách sinh viên K41 không đủ điều kiện dự thi môn Luật dân sự 1 và Luật dân sự 2 học kỳ I năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên K41 không đủ điều kiện dự thi môn Luật dân sự 1 và Luật dân sự 2 học kỳ I năm học 2017-2018
 
Thông báo V/v thay đổi lịch học học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Ngành Luật Khóa 42
Thông báo V/v thay đổi lịch học học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Ngành Luật Khóa 42
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao
 
Thông báo V/v thay đổi lịch học học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Ngành Luật chất lượng cao Khóa 42
Thông báo V/v thay đổi lịch học học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Ngành Luật chất lượng cao Khóa 42
 
Danh sách sinh viên chưa in thẻ BHYT 15 tháng
Danh sách sinh viên chưa in thẻ BHYT 15 tháng
 
Thông báo V/v sửa thẻ BHYT cho sinh viên K42 năm 2017
Thông báo V/v sửa thẻ BHYT cho sinh viên K42 năm 2017
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 26/11/2017
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 26/11/2017