Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trức đối với sinh viên, học viên của tất cả các hệ đào tạo

Đăng vào 25/12/2020 00:00