Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa hệ đào tạo chính quy (đợt xét tháng 9/2021)

Đăng vào 29/09/2021 17:09

Danh sách sinh viên Khóa 42CQ

Danh sách sinh viên Khóa 15 đợt 11

Danh sách sinh viên Khóa 38 đợt 18

Lưu ý: Sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2021 có thắc mắc về:
- Họ tên
- Ngày tháng năm sinh
- Dân tộc
- Nơi sinh
Phản hồi về thầy Chu Đình Phong - Phòng Đào tạo Đại học
SĐT: 0919849673 - Email: phongchudt92@gmail.com