Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ kỳ thi ngày 12/03/2023

Đăng vào 07/03/2023 15:14

Xem tại đây

Lưu ý: sinh viên đủ điều kiện dự thi là sinh viên đã đăng ký trực tuyến và nộp phí đầy đủ