Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hoãn thi và thi lại đối với sinh các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy

Đăng vào 14/03/2023 09:18