Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa trình độ đại học (Đợt 2 năm 2024)

Đăng vào 19/02/2024 16:18

Xem tại đây

Mẫu giấy cam đoan xét tốt nghiệp:
Tải xuống tại đây

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp:
Tải xuống tại đây