Tin tức

Hành trình “Đông ấm-Ươm mầm sắc xuân” của sinh viên Trường đại học Luật Hà Nội
Hành trình “Đông ấm-Ươm mầm sắc xuân” của sinh viên Trường đại học Luật Hà Nội
 
Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022
Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022
 
Hành trình “Xuân Nhân ái 2022”
Hành trình “Xuân Nhân ái 2022”
 
Trường Đại học Luật Hà Nội trao quà tết chào đón Xuân Nhâm Dần 2022
Trường Đại học Luật Hà Nội trao quà tết chào đón Xuân Nhâm Dần 2022
 
Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới
Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới
 
Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng
 
Thường vụ Đảng ủy làm việc với các tổ chức đoàn thể
Thường vụ Đảng ủy làm việc với các tổ chức đoàn thể
 
Công bố trường đại học, trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công bố trường đại học, trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng
 
Thư cảm ơn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu gửi tới Trường Đại học Luật Hà Nội
Thư cảm ơn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu gửi tới Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo thuộc khuôn khổ Đề tài khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội”
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo thuộc khuôn khổ Đề tài khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội”
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NĂM 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NĂM 2022
 
Đầu năm 2022 nhiều quy chế nội bộ được ban hành tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Đầu năm 2022 nhiều quy chế nội bộ được ban hành tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban, công bố nhiều quyết định quan trọng
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban, công bố nhiều quyết định quan trọng
 
Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức Toạ đàm với quỹ hoà bình và phát triển
Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức Toạ đàm với quỹ hoà bình và phát triển
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp nhận tài trợ và khánh thành Phòng diễn án
Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp nhận tài trợ và khánh thành Phòng diễn
 
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH, LỊCH TRỰC, KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN NINH
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH, LỊCH TRỰC, KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN NINH
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, viên chức nghỉ hưu 6 tháng cuối năm
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, viên chức nghỉ hưu 6 tháng cuối năm
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với học viên, sinh viên năm học 2021 – 2022
 
Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thông tin trên Internet
Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thông tin trên Internet