Thông báo

Lịch tập huấn kĩ năng thông tin sinh viên khóa 47
Lịch tập huấn kĩ năng thông tin sinh viên khóa 47
 
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K47
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K47
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy và văn bằng hai chính quy (Đợt 4 năm 2022)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy và văn bằng hai chính quy (Đợt 4 năm 2022)
 
Thông báo V/v đặt cược tiền mượn tài liệu đối với người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v đặt cược tiền mượn tài liệu đối với người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v khai báo thông tin làm thẻ BHYT bổ sung năm 2023 đối với sinh viên K44,K45,K46
Thông báo V/v khai báo thông tin làm thẻ BHYT bổ sung năm 2023 đối với sinh viên K44,K45,K46
 
Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa 44, 45 và khoá 46 theo hình thức trực tuyến
Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa 44, 45 và khoá 46 theo hình thức trực tuyến
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 09 năm 2022)
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 09 năm 2022)
 
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Kỳ thi tháng 9 năm 2022)
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Kỳ thi tháng 9 năm 2022)
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì I năm 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì I năm 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v khám sức khỏe và trả sổ khám sức khỏe cho sinh viên K46
Thông báo V/v khám sức khỏe và trả sổ khám sức khỏe cho sinh viên K46
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa hệ đào tạo chính quy (đợt xét tháng 8/2022)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa hệ đào tạo chính quy (đợt xét tháng 8/2022)
 
Thông báo v/v triển khai thực hiện chương trình đào tạo đại học đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2019
Thông báo v/v triển khai thực hiện chương trình đào tạo đại học đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2019
 
Trung tâm Thông tin thư viện thông báo thu hồi tài liệu
Trung tâm Thông tin thư viện thông báo thu hồi tài liệu
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy và hình thức đào tạo văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt 3 năm 2022)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy và hình thức đào tạo văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt 3 năm 2022)
 
Thông báo v,v thay đổi hội trường học, học kì phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v,v thay đổi hội trường học, học kì phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Thông báo Danh sách học bổng dự kiến các lớp chất lượng cao Học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa 46
Thông báo Danh sách học bổng dự kiến các lớp chất lượng cao Học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa 46
 
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
 
Quyết định chỉnh sửa nội dung thông tin bằng tốt nghiệp đại học Luật
Quyết định chỉnh sửa nội dung thông tin bằng tốt nghiệp đại học Luật
 
Thông báo Thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa tốt nghiệp còn nợ tài liệu Thư viện
Thông báo Thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa tốt nghiệp còn nợ tài liệu Thư viện