Thông báo

Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên K38 tốt nghiệp đợt 18; K40 tốt nghiệp đợt 12; K42 tốt nghiệp đợt 4 và đợt 5 còn nợ tài liệu Thư viện
Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên K38 tốt nghiệp đợt 18; K40 tốt nghiệp đợt 12; K42 tốt nghiệp đợt 4 và đợt 5 còn nợ tài liệu Thư viện
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với những người học chưa nộp bài đúng quy định
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với những người học chưa nộp bài đúng quy định
 
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp
Thông báo v/v đăng ký thi và lịch thi các môn Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất do các trường đại học của nước ngoài cấp
 
Thông báo v/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
Thông báo v/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
 
Hướng dẫn v/v áp dụng Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 2719/QĐ-ĐHLHN
Hướng dẫn v/v áp dụng Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 2719/QĐ-ĐHLHN ngày 12/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo các ngày nghỉ Lễ trong năm 2021 đối với sinh viên, học viên các bậc, các hệ đào tạo
Thông báo các ngày nghỉ Lễ trong năm 2021 đối với sinh viên, học viên các bậc, các hệ đào tạo
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2021-2022 đối với các khóa, các hình thức đào tạo đại học tại Trụ sở chính, Phân hiệu Đắk Lắk và các đơn vị liên kết đào tạo
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2021-2022 đối với các khóa, các hình thức đào tạo đại học tại Trụ sở chính, Phân hiệu Đắk Lắk và các đơn vị liên kết đào tạo
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với người học chưa nộp bài đúng quy định
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với người học chưa nộp bài đúng quy định
 
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức viết tiểu luận nộp trực tuyến đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học
Thông báo V/v tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức viết tiểu luận nộp trực tuyến đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học
 
Thông báo v/v triển khai khế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2021-2022
Thông báo v/v triển khai khế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2021-2022
 
Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên K42 tốt nghiệp đợt 4 và K40 tốt nghiệp đợt 12
Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên K42 tốt nghiệp đợt 4 và K40 tốt nghiệp đợt 12
 
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp các khóa chính quy tháng 7/2021
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp các khóa chính quy tháng 7/2021
 
Thông báo mới v/v kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2021-2022 đối với các khóa, hình thức đào tạo đại học
Thông báo mới v/v kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2021-2022 đối với các khóa, hình thức đào tạo đại học
 
Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên K42 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4
Thông báo V/v thu hồi tài liệu đối với sinh viên K42 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4
 
Quyết định v/v ban hành Chương trình đào tạo môn học giáo dục quốc phòng-an ninh của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành Chương trình đào tạo môn học giáo dục quốc phòng-an ninh của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Góp ý Dự thảo Quy định về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Góp ý Dự thảo Quy định về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v cấp bằng, phụ lục văn bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy và văn bằng hai tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo v/v cấp bằng, phụ lục văn bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy và văn bằng hai tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Hướng dẫn sinh viên nộp bài thi qua hệ thống MS Teams
Hướng dẫn sinh viên nộp bài thi qua hệ thống MS Teams
 
Quyết định v/v duyệt các học phần thi viết tiểu luận và thực hành theo hình thức trực tuyến đối với các học phần giảng dạy tại kỳ II năm học 2020-2021
Quyết định v/v duyệt các học phần thi viết tiểu luận và thực hành theo hình thức trực tuyến đối với các học phần giảng dạy tại kỳ II năm học 2020-2021
 
Quyết định V/v ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến trình độ đào tạo đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v ban hành Quy định tạm thời về tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến trình độ đào tạo đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội