Lịch thi

Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ I năm học 2016-2017
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ I năm học 2016-2017
 
Lịch thi học kỳ I - Khóa 41 năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 09/01 đến 21/01/2017)
Lịch thi học kỳ I - Khóa 41 năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 09/01 đến 21/01/2017)
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 12/12 đến 30/12/2016)
Lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 12/12 đến 30/12/2016)