Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 10/08/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 10/08/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/08/2020 đến ngày 09/08/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/08/2020 đến ngày 09/08/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 05/8/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 05/8/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 04/8/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 04/8/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/8/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/8/2020
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 27/07/2020)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 27/07/2020)
 
Thông tin về xét học bổng các khóa 41, 42 và 43 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Thông tin về xét học bổng các khóa 41, 42 và 43 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
 
Danh sách sinh viên K41 xét tốt nghiệp đợt 3 nợ học phí
Danh sách sinh viên K41 xét tốt nghiệp đợt 3 nợ học phí
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2019-2020
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 06/7/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 06/7/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 03/07/2020 đến ngày 05/07/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 03/07/2020 đến ngày 05/07/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/07/2020 đến ngày 02/07/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/07/2020 đến ngày 02/07/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/06/2020
 
Thông báo lịch thu tiền ký túc xá học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thông báo lịch thu tiền ký túc xá học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 29/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 29/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/06/2020 đến ngày 28/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/06/2020 đến ngày 28/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 25/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 25/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/06/2020