Đại học chính quy

Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (Đợt thực tập từ ngày 19/9/2022 đến ngày 27/11/2022)
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (Đợt thực tập từ ngày 19/9/2022 đến ngày 27/11/2022)
 
Thông báo đăng ký tuyển chọn 02 đội thi đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự VMOOT 2022
Thông báo đăng ký tuyển chọn 02 đội thi đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự VMOOT 2022
 
Thông báo V/v thay đổi chính sách đặt cược mượn tài liệu đối với người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v thay đổi chính sách đặt cược mượn tài liệu đối với người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần tại học kỳ I năm học 2022-2023
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần tại học kỳ I năm học 2022-2023
 
Thông báo V/v khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022 đối với sinh viên K44,K45,K46
Thông báo V/v khai báo thông tin làm thẻ BHYT năm 2022 đối với sinh viên K44,K45,K46
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi, hủy các lớp ôn tập chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi, hủy các lớp ôn tập chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy (đợt thực tập học kỳ I năm học 2022-2023 từ ngày 19/9 đến ngày 27/11/2022)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy (đợt thực tập học kỳ I năm học 2022-2023 từ ngày 19/9 đến ngày 27/11/2022)
 
Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022
Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022
 
Kế hoạch Tổ chức đại hội lớp Khóa 44,45 và 46 năm học 2022-2023
Kế hoạch Tổ chức đại hội lớp Khóa 44,45 và 46 năm học 2022-2023
 
Thông báo v/v thủ tục công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thủ tục công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v thực hiện hậu kiểm hồ sơ trúng tuyển nhập học của sinh viên Khóa 46 trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v thực hiện hậu kiểm hồ sơ trúng tuyển nhập học của sinh viên Khóa 46 trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v rà soát điểm và tín chỉ đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v rà soát điểm và tín chỉ đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
 
Bảng tổng hợp danh sách đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023
Bảng tổng hợp danh sách đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023
 
Thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh dành cho sinh viên các khóa kể từ Khóa 45 trở về trước
Thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh dành cho sinh viên các khóa kể từ Khóa 45 trở về trước
 
Thông báo v/v kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên các khóa kể từ Khóa 45 trở về trước
Thông báo v/v kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên các khóa kể từ Khóa 45 trở về trước
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (niên khóa 2018-2022) Đợt tốt nghiệp tháng 6 năm 2022
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (niên khóa 2018-2022) Đợt tốt nghiệp tháng 6 năm 2022
 
Danh sách sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy đề nghị xét tốt nghiệp Đợt 2 (Đợt xét bổ sung)
Danh sách sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy đề nghị xét tốt nghiệp Đợt 2 (Đợt xét bổ sung)