Đại học chính quy

Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2023 - 2024 danh cho sinh viên Khóa 47 ngành Luật tại Phân hiệu học trao đổi và học gửi tại Trụ sở chính
Lịch thi học kỳ I năm học 2023 - 2024 danh cho sinh viên Khóa 47 ngành Luật tại Phân hiệu học trao đổi và học gửi tại Trụ sở chính
 
Thông báo v/v thay đổi thời gian xuất phát từ Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh trở về Trường đối với Khóa 47
Thông báo v/v thay đổi thời gian xuất phát từ Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh trở về Trường đối với Khóa 47
 
Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024
Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024
 
Thông báo v/v thay đổi thời gian tiếp nhận sinh viên Khóa 47 đi học Giáo dục quốc phòng - An ninh trở về Trường
Thông báo v/v thay đổi thời gian tiếp nhận sinh viên Khóa 47 đi học Giáo dục quốc phòng - An ninh trở về Trường
 
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên các Khóa 45, 46, 47 hình thức Đại học chính quy
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên các Khóa 45, 46, 47 hình thức Đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học môn Law on Security Devices (Pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ) học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 46 ngành Luật Chất lượng cao
Thông báo v/v thay đổi hội trường học môn Law on Security Devices (Pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ) học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 46 ngành Luật Chất lượng cao
 
Thông báo v/v thay đổi thời gian học môn Pháp văn HP1, học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 48
Thông báo v/v thay đổi thời gian học môn Pháp văn HP1, học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 48
 
Thông báo kết quả Chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Chuẩn đầu ra Tiếng Trung
Thông báo kết quả Chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Chuẩn đầu ra Tiếng Trung
 
Thông báo v/v giảng dạy và học trực tuyến đối với một số học phần kể từ ngày 30/01/2024
Thông báo v/v giảng dạy và học trực tuyến đối với một số học phần kể từ ngày 30/01/2024
 
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 45 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2024
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 45 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2024
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường tại học kỳ II 2023-2024
Thông báo v/v thay đổi hội trường tại học kỳ II 2023-2024
 
Danh sách tốt nghiệp Khóa 44 - Đợt xét tốt nghiệp tháng 01/2023
Danh sách tốt nghiệp Khóa 44 - Đợt xét tốt nghiệp tháng 01/2023
 
Kế hoạch v/v tổ chức cho sinh viên Khóa 47 tại Trụ sở chính học tập môn Giáo dục quốc phòng - An ninh
Kế hoạch v/v tổ chức cho sinh viên Khóa 47 tại Trụ sở chính học tập môn Giáo dục quốc phòng - An ninh
 
Thông báo vv thay đổi hội trường thi học kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo vv thay đổi hội trường thi học kỳ I năm học 2023-2024
 
Thông báo vv thay đổi hội trường thi học kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo vv thay đổi hội trường thi học kỳ I năm học 2023-2024
 
Thông báo vv đổi hội trường thi học kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo vv đổi hội trường thi học kỳ I năm học 2023-2024
 
Thông báo về việc học GDQPAN đối với Khóa 47 văn bằng đại học thứ nhất hình thức đào tạo chính quy
Thông báo về việc học GDQPAN đối với Khóa 47 văn bằng đại học thứ nhất hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo vv danh mục các học phần học trực tuyến từ ngày 08/01-27/01/2024
Thông báo vv danh mục các học phần học trực tuyến từ ngày 08/01-27/01/2024
 
Thông báo vv thay đổi thời gian môn học học kỳ II năm học 2023-2024 đối với Khóa 45 ngành Luật Chương trình đào tạo chất lượng cao
Thông báo vv thay đổi thời gian môn học học kỳ II năm học 2023-2024 đối với Khóa 45 ngành Luật Chương trình đào tạo chất lượng cao