Học bổng & Học phí

Thông báo V/v tổ chức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ học kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo V/v tổ chức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ học kỳ I năm học 2023-2024
 
Quyết định V/v cấp học bổng cho sinh viên các lớp chất lượng cao học kỳ I năm học 2022-2023
Quyết định V/v cấp học bổng cho sinh viên các lớp chất lượng cao học kỳ I năm học 2022-2023
 
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp K44 chương trình đào tạo liên kết với Trường ĐH Arizona
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp K44 chương trình đào tạo liên kết với Trường ĐH Arizona
 
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp K44 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp K44 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo V/v thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên K45,46,47 Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona
Thông báo V/v thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên K45,46,47 Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona
 
Thông báo V/v thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên các khóa 45,46,47
Thông báo V/v thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên các khóa 45,46,47
 
Thông báo danh sách sinh viên nợ tiền ký túc xá
Thông báo danh sách sinh viên nợ tiền ký túc xá
 
Quyết định V/v cấp học bổng và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên K44,K45,K46,K47
Quyết định V/v cấp học bổng và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên K44,K45,K46,K47
 
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2022-2023 đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2022-2023 đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
 
Quyết định Về mức thu lệ phí phúc khảo bài thi kết thúc học phần các trình độ đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Về mức thu lệ phí phúc khảo bài thi kết thúc học phần các trình độ đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2022-2023
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2022-2023
 
Danh sách hoàn trả học phí đối với K43, K44 tốt nghiệp tháng 6/2023
Danh sách hoàn trả học phí đối với K43, K44 tốt nghiệp tháng 6/2023
 
Quyết định ban hành quy định về mức thu dịch vụ tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định ban hành quy định về mức thu dịch vụ tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v thu tiền ở ký túc xá sinh viên hè năm học 2022-2023
Thông báo V/v thu tiền ở ký túc xá sinh viên hè năm học 2022-2023
 
Danh sách rà soát học phí sinh viên tốt nghiệp K44 đến 11h ngày 21/6/2023
Danh sách rà soát học phí sinh viên tốt nghiệp K44 đến 11h ngày 21/6/2023
 
Thông tin về xét học bổng các khóa 44, 45, 46 và 47
Thông tin về xét học bổng các khóa 44, 45, 46 và 47
 
Quyết định V/v quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với trình độ đào tạo thạc sĩ, đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với trình độ đào tạo thạc sĩ, đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v quy định mức thu học phí trình độ đại học năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v quy định mức thu học phí trình độ đại học năm học 2023-2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v quy định mức thu học phí Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa Kỳ) năm học 2023-2024
Quyết định V/v quy định mức thu học phí Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa Kỳ) năm học 2023-2024
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 17/4/2023 đến ngày 04/6/2023
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 17/4/2023 đến ngày 04/6/2023