Thông báo

Thông báo v/v sao bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp trong tháng 04/2021
Thông báo v/v sao bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp trong tháng 04/2021
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt giữa cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 với sinh viên hệ Đại học chính quy
Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt giữa cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 với sinh viên hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo từ 24/5/2021 đến 06/6/2021
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo từ 24/5/2021 đến 06/6/2021
 
Thông báo v/.v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 10/5/2021 đến 23/5/2021
Thông báo v/.v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 10/5/2021 đến 23/5/2021
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2021
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2021
 
Thông báo v/v thay đổi thội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi thội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Cuộc thi "Sinh viên với môi trường - SE"
Cuộc thi "Sinh viên với môi trường - SE"
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 42 đại học chính quy
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 42 đại học chính quy
 
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 04/2020
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 04/2020
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên các lớp đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên các lớp đại học chính quy
 
Thông báo V/v bắt buộc cài đặt ứng dụng BHYT VssID của sinh viên hệ chính quy
Thông báo V/v bắt buộc cài đặt ứng dụng BHYT VssID của sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo về cuộc thi Olympic tiếng Nga
Thông báo về cuộc thi Olympic tiếng Nga
 
Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code
Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code
 
Thông báo các ngày nghỉ Lễ trong năm 2021
Thông báo các ngày nghỉ Lễ trong năm 2021
 
Công văn V/v khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến tại cơ sở giáo dục đại học trong thời gian dịch bệnh COVID-19
Công văn V/v khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến tại cơ sở giáo dục đại học trong thời gian dịch bệnh COVID-19
 
Thông báo thay đổi hội trường học tại học ký II năm học 2020-2021
Thông báo thay đổi hội trường học tại học ký II năm học 2020-2021
 
Thông báo V/v điều chỉnh thời hạn thu nhận và chấm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2021
Thông báo V/v điều chỉnh thời hạn thu nhận và chấm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2021