Thông báo

Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên lớp K19F hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên lớp K19F hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa đối với các hình thức đào tạo (Đợt xét tháng 3/2023)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa đối với các hình thức đào tạo (Đợt xét tháng 3/2023)
 
Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 đối với sinh, học viên các bậc, các hình thức đào tạo
Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 đối với sinh, học viên các bậc, các hình thức đào tạo
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên và học viên toàn Trường
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên và học viên toàn Trường
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên các khoá 44, 45, 46 và khóa 47)
Thông báo V/v thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ học tập của sinh viên các khoá 44, 45, 46 và khóa 47
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên, học viên toàn Trường
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên, học viên toàn Trường
 
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2022-2023
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2022-2023
 
Thông báo V/v đặt cược tiền mượn tài liệu đối với người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v đặt cược tiền mượn tài liệu đối với người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt thực tập học kỳ II năm học 2022-2023 từ ngày 27/2 đến 07/5/2023)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt thực tập học kỳ II năm học 2022-2023 từ ngày 27/2 đến 07/5/2023)
 
Thông báo v/v học tập ngày 13/1/2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học
Thông báo v/v học tập ngày 13/1/2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học
 
Thông báo V/v sinh viên không tham gia BHYT năm 2023 đối với sinh viên K44, K45, K46
Thông báo V/v sinh viên không tham gia BHYT năm 2023 đối với sinh viên K44, K45, K46
 
Lịch tập huấn đăng ký học phần và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 47 năm học 2022-2023
Lịch tập huấn đăng ký học phần và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 47 năm học 2022-2023
 
Thông báo V/v trả kết quả sổ khám sức khỏe cho sinh viên Khóa 47 vào trường
Thông báo V/v trả kết quả sổ khám sức khỏe cho sinh viên Khóa 47 vào trường
 
Thông báo V/v thu tiền Bảo hiểm Y tế bổ sung năm 2023 đối với sinh viên các khóa 44, 45, 46
Thông báo V/v thu tiền Bảo hiểm Y tế bổ sung năm 2023 đối với sinh viên các khóa 44, 45, 46
 
Thông báo v/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 đối với sinh viên, học viên các hình thức đào tạo trình độ đại học
Thông báo v/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 đối với sinh viên, học viên các hình thức đào tạo trình độ đại học
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa hệ đào tạo chính quy (đợt xét tháng 11/2022)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa hệ đào tạo chính quy (đợt xét tháng 11/2022)
 
Danh sách sinh viên Khóa 44 hình thức đào tạo chính quy đủ điều kiện đăng ký khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên Khóa 44 hình thức đào tạo chính quy đủ điều kiện đăng ký khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo v/v thu hồ sơ quy đổi điểm ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 47
Thông báo v/v thu hồ sơ quy đổi điểm ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 47