Hệ văn bằng 2 chính quy

Thông báo Đối với sinh viên khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo Đối với sinh viên khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Lịch thi và phòng thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai khóa 16 năm 2017 (Đợt 1)
Lịch thi và phòng thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai khóa 16 năm 2017 (Đợt 1)
 
Thông báo V/v gia hạn thời gian phát phiếu báo dự thi, công bố danh sách thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 năm 2017 đợt 1
Thông báo V/v gia hạn thời gian phát phiếu báo dự thi, công bố danh sách thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 năm 2017 đợt 1
 
Thông báo V/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16, niên khóa 2017-2020
Thông báo V/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16, niên khóa 2017-2020
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh VB2CQ năm 2017 (Khóa 16) - Đợt 1
Lịch ôn tập thi tuyển sinh VB2CQ năm 2017 (Khóa 16) - Đợt 1
 
Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy