Hệ văn bằng 2 chính quy

Danh sách sinh viên Khóa 14 hệ văn bằng hai chính qui đủ điều kiện tốt nghiệp (Đợt 1)
Danh sách sinh viên Khóa 14 hệ văn bằng hai chính qui đủ điều kiện tốt nghiệp (Đợt 1)
 
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 16 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 16 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên văn bằng hai chính quy khóa 15 lớp G, H, I
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên văn bằng hai chính quy khóa 15 lớp G, H, I
 
Danh sách sinh viên Khóa 14 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên Khóa 14 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 16 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 16 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo V/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 14 (2015-2018) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 14 (2015-2018) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường thi đối với K15 hệ văn bằng 2 chính quy
Thông báo thay đổi hội trường thi đối với K15 hệ văn bằng 2 chính quy
 
Thông báo Đối với sinh viên khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo Đối với sinh viên khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Lịch thi và phòng thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai khóa 16 năm 2017 (Đợt 1)
Lịch thi và phòng thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai khóa 16 năm 2017 (Đợt 1)
 
Thông báo V/v gia hạn thời gian phát phiếu báo dự thi, công bố danh sách thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 năm 2017 đợt 1
Thông báo V/v gia hạn thời gian phát phiếu báo dự thi, công bố danh sách thi tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 năm 2017 đợt 1
 
Thông báo V/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16, niên khóa 2017-2020
Thông báo V/v gia hạn thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16, niên khóa 2017-2020
 
Lịch ôn tập thi tuyển sinh VB2CQ năm 2017 (Khóa 16) - Đợt 1
Lịch ôn tập thi tuyển sinh VB2CQ năm 2017 (Khóa 16) - Đợt 1
 
Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý học tập đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy