Học bổng & Học phí

Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ VB2 chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ VB2 chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí nhập học hệ vừa làm vừa học khóa 19 đợt 2 năm học 2019-2020
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí nhập học hệ vừa làm vừa học khóa 19 đợt 2 năm học 2019-2020
 
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng học kỳ I năm học 2019-2020 chưa có số tài khoản
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng học kỳ I năm học 2019-2020 chưa có số tài khoản
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/12/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/12/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 12/12/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 12/12/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 11/12/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 11/12/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/11/2019 đến ngày 10/12/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/11/2019 đến ngày 10/12/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/11/2019 đến ngày 01/12/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/11/2019 đến ngày 01/12/2019
 
Thông tin về xét học bổng học kỳ I năm học 2019 - 2020
Thông tin về xét học bổng học kỳ I năm học 2019 - 2020
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 28/11/2019)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 28/11/2019)
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/11/2019 đến ngày 25/11/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/11/2019 đến ngày 25/11/2019
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2019 đến ngày 21/11/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2019 đến ngày 21/11/2019
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 19/11/2019)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 19/11/2019)
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2019 đến ngày 07/11/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2019 đến ngày 07/11/2019
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với học viên các lớp cao học, nghiên cứu sinh
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với học viên các lớp cao học, nghiên cứu sinh
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng hai chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng hai chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020
 
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ I năm học 2019-2020
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ I năm học 2019-2020
 
Quyết định V/v quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2019-2020
Quyết định V/v quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2019-2020