Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 29/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 29/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/06/2020 đến ngày 28/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/06/2020 đến ngày 28/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 25/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 25/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 24/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 23/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 23/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 22/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 22/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/06/2020 đến ngày 21/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/06/2020 đến ngày 21/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/06/2020 đến ngày 17/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/06/2020 đến ngày 17/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 18/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 18/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 15/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 15/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/06/2020 đến ngày 14/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/06/2020 đến ngày 14/06/2020
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1
 
Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ VB2 chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ VB2 chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 11/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 11/06/2020
 
Bảng tổng hợp dach sách sinh viên các khóa hệ VB1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 (cập nhật ngày 15/06/2020)
Bảng tổng hợp dach sách sinh viên các khóa hệ VB1 chính quy phải nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 (cập nhật ngày 15/06/2020)
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 10/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 10/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 09/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 09/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 08/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 08/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 05/06/2020 đến ngày 07/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 05/06/2020 đến ngày 07/06/2020
 
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2019-2020
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2019-2020