Học bổng & Học phí

Thông báo V/v thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội của sinh viên các khóa 43,44,45,46
Thông báo V/v thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội của sinh viên các khóa 43,44,45,46
 
Danh sách trả lại tiền miễn giảm học phí (Đợt 2)
Danh sách trả lại tiền miễn giảm học phí (Đợt 2)
 
Danh sách sinh viên miễn giảm nợ tiền học phí năm 2021
Danh sách sinh viên miễn giảm nợ tiền học phí năm 2021
 
Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022
Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022
 
Thông báo V/v trả lại tiền MGHP kỳ I năm học 2021-2022
Thông báo V/v trả lại tiền MGHP kỳ I năm học 2021-2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 23/12/2021 đến ngày 27/12/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 23/12/2021 đến ngày 27/12/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/12/2021 đến ngày 23/12/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/12/2021 đến ngày 23/12/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 17/12/2021 đến ngày 20/12/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 17/12/2021 đến ngày 20/12/2021
 
Thông tin về xét học bổng các Khóa 43,44 và 45 học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông tin về xét học bổng các Khóa 43,44 và 45 học kỳ 2 năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/12/2021 đến ngày 16/12/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 14/12/2021 đến ngày 16/12/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/12/2021 đến ngày 13/12/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/12/2021 đến ngày 13/12/2021
 
Danh sách sinh viên VB1 nộp học phí kỳ I (năm học 2021-2022 từ ngày 01/11/2021 đến ngày 13/12/2021)
Danh sách sinh viên VB1 nộp học phí kỳ I (năm học 2021-2022 từ ngày 01/11/2021 đến ngày 13/12/2021)
 
Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 và thu nợ học phí từ học kỳ II năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên, học viên các khóa trình độ đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 và thu nợ học phí từ học kỳ II năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên, học viên các khóa trình độ đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/12/2021 đến ngày 09/12/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/12/2021 đến ngày 09/12/2021
 
Danh sách sinh viên lớp CLC được học bổng học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Danh sách sinh viên lớp CLC được học bổng học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 06/12/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 06/12/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/12/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/12/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 03/12/2021 đến ngày 05/12/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 03/12/2021 đến ngày 05/12/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 02/12/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 02/12/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/11/2021 đến ngày 01/12/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/11/2021 đến ngày 01/12/2021