Chương trình Liên kết đào tạo Arizona

Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo liên kết với Đại học Arizona Hoa Kỳ
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo liên kết với Đại học Arizona Hoa Kỳ
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ nhập học cho sinh viên học liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ nhập học cho sinh viên học liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
 
Học bổng, học phí
Quyết định V/v quy định mức thu học phí chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa Kỳ) năm học 2021-2022
 
Thời khoá biểu
Thời khoá biểu
 
Hoạt động bổ trợ, ngoại khóa
Một số hoạt động của sinh viên tham gia chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ