Chương trình Liên kết đào tạo Arizona

Thông báo v/v thay đổi thời gian học, học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 47 ngành Luật liên kết đào tạo với Đại học Arizona Hoa Kỳ
Thông báo v/v thay đổi thời gian học, học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 47 ngành Luật liên kết đào tạo với Đại học Arizona Hoa Kỳ
 
Thời khóa biểu Khóa 47 học kỳ II năm học 2022-2023 liên kết đào tạo Ariozna, Hoa Kỳ (Bổ sung)
Thời khóa biểu Khóa 47 học kỳ II năm học 2022-2023 liên kết đào tạo Ariozna, Hoa Kỳ (Bổ sung)
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 hệ liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hòa Kỳ
Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 hệ liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hòa Kỳ
 
Thời khóa biểu Khóa 47 học kỳ II năm học 2022-2023 liên kết đào tạo Arizona, Hoa Kỳ (Bổ sung)
Thời khóa biểu Khóa 47 học kỳ II năm học 2022-2023 liên kết đào tạo Arizona, Hoa Kỳ (Bổ sung)
 
Thông báo v/v nộp chứng chỉ Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 45 Chương trình liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
Thông báo v/v nộp chứng chỉ Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 45 Chương trình liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
 
Thời khóa biểu Khóa 47 học kỳ II 2022-2023 (bổ sung) chương trình liên kết đào tạo
Thời khóa biểu Khóa 47 học kỳ II 2022-2023 (bổ sung) chương trình liên kết đào tạo
 
Quyết định v/v ban hành Quy định về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ và quy đổi điểm các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành Quy định về việc công nhận chứng chỉ ngoại ngữ và quy đổi điểm các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo về việc nghỉ học tạm thời, thôi học tại học kỳ II 2022 2023 đối với sinh viên chương trình liên kết đào tạo
Thông báo về việc nghỉ học tạm thời, thôi học tại học kỳ II 2022 2023 đối với sinh viên chương trình liên kết đào tạo
 
Thời khóa biểu Khóa 47 liên kết đào tạo với đại học Arizona, Hoa Kỳ học kỳ II năm học 2022-2023
Thời khóa biểu Khóa 47 liên kết đào tạo với đại học Arizona, Hoa Kỳ học kỳ II năm học 2022-2023
 
Thông báo v/v gia hạn nộp chứng chỉ Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 45 chương trình liên kết đào tạo
Thông báo v/v gia hạn nộp chứng chỉ Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 45 chương trình liên kết đào tạo
 
Thông báo V/v thu tiền ở ký túc xá của sinh viên kỳ I năm học 2022-2023
Thông báo V/v thu tiền ở ký túc xá của sinh viên kỳ I năm học 2022-2023
 
Thông báo v/v công tác Cố vấn học tập đối với sinh viên Chương trình Liên kết đào tạo
Thông báo v/v công tác Cố vấn học tập đối với sinh viên Chương trình Liên kết đào tạo
 
Thông báo các kênh cung cấp thông tin đối vói sinh viên Chương trình Liên kết đào tạo
Thông báo các kênh cung cấp thông tin đối vói sinh viên Chương trình Liên kết đào tạo
 
Thông báo v/v tổ chức lớp học tiếng Anh tăng cường cho sinh viên Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona
Thông báo v/v tổ chức lớp học tiếng Anh tăng cường cho sinh viên Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona
 
Danh sách sinh viên nộp học phí kỳ I (2022 - 2023) K45, K46, K47 chương trình liên kết đào tạo Arizona cập nhật đến 11h ngày 24/10/2022
Danh sách sinh viên nộp học phí kỳ I (2022 - 2023) K45, K46, K47 chương trình liên kết đào tạo Arizona cập nhật đến 11h ngày 24/10/2022
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ nhập học Khoá 47 cho sinh viên học liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
Sáng 03/10, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ nhập học và Chào mừng tân sinh viên K47 - Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Arizona (Hoa Kỳ).
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa 47 chương trình liên kết đào tạo
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa 47 chương trình liên kết đào tạo
 
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2022-2023
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2022-2023
 
Quyết định V/v sửa đổi mức thu học phí năm học 2022-20223 đối với trình độ đào tạo tiến sĩ theo QĐ số 2340 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v sửa đổi mức thu học phí năm học 2022-20223 đối với trình độ đào tạo tiến sĩ theo QĐ số 2340 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo liên kết với Đại học Arizona Hoa Kỳ
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo liên kết với Đại học Arizona Hoa Kỳ