Thông báo

Quyết định khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi SVNCKH 2019
Quyết định khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi SVNCKH 2019
 
Trường Đại học Luật Hà Nội kết hợp với Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL) tổ chức vòng thi quốc gia FDI MOOT 2019
Trường Đại học Luật Hà Nội kết hợp với Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL) tổ chức vòng thi quốc gia FDI MOOT 2019
 
Thông báo về việc trả hồ sơ khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên K40
Thông báo về việc trả hồ sơ khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên K40
 
Thông báo V/v trả lại tiền BHYT cho sinh viên các khoá chính quy lần thứ 3
Thông báo V/v trả lại tiền BHYT cho sinh viên các khoá chính quy lần thứ 3
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2
 
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ dại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ dại học chính quy
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K38, K39 đủ điều kiện tốt nghiệp
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K38, K39 đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Thông báo v/v thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 (Hội đồng Luật dân sự)
Thông báo v/v thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 (Hội đồng Luật dân sự)
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 đối với các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 đối với các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 40 hệ Đại học chính quy
Thông báo khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 40 hệ Đại học chính quy
 
Thông báo tuyển chọn sinh viên tham dự Vòng thi quốc gia năm 2019 – Cuộc thi Phiên tòa giả định về Luật đầu tư quốc tế (FDI Moot)
Thông báo tuyển chọn sinh viên tham dự Vòng thi quốc gia năm 2019 – Cuộc thi Phiên tòa giả định về Luật đầu tư quốc tế (FDI Moot)
 
Sinh viên Đại học Luật Hà Nội đạt giải cao tại kỳ thi Olimpic tiếng Nga toàn quốc lần thứ XVI
Sinh viên Đại học Luật Hà Nội đạt giải cao tại kỳ thi Olimpic tiếng Nga toàn quốc lần thứ XVI
 
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (đợt thi ngày 20/1/2019)
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (đợt thi ngày 20/1/2019)
 
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2018-2019
Thông báo Lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2018-2019
 
Thông báo V/v thu hồi tài liệu mượn quá hạn
Thông báo V/v thu hồi tài liệu mượn quá hạn
 
Thông báo thay đổi hội trường thi, học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo thay đổi hội trường thi, học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường