Đại học chính quy

Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2020
 
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần Luật tài chính tại học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên K42, K43
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần Luật tài chính tại học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên K42, K43
 
Quyết định thay đổi hình thức thi học phần Luật thương mại 1 Khóa 42 ngành Ngôn ngữ Anh và Khóa 43 học kỳ II 2019-2020
Quyết định thay đổi hình thức thi học phần Luật thương mại 1 Khóa 42 ngành Ngôn ngữ Anh và Khóa 43 học kỳ II 2019-2020
 
Thông báo v/v học trực tuyến đối với sinh viên từ ngày 24/02/2020
Thông báo v/v học trực tuyến đối với sinh viên từ ngày 24/02/2020
 
Thời khóa biểu Khóa 44 học kỳ II năm học 2019-2020 đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thời khóa biểu Khóa 44 học kỳ II năm học 2019-2020 đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/01/2020
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/01/2020
 
Thông báo thay đổi thời khóa biểu Khóa 44 tại phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo thay đổi thời khóa biểu Khóa 44 tại phân hiệu Đắk Lắk
 
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/01/2020
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/01/2020
 
Thông báo đối với thí sinh thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/1/2020
Thông báo đối với thí sinh thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/1/2020
 
Danh sách sinh viên đăng ký dụ thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 01/2020 đã đóng lệ phí
Danh sách sinh viên đăng ký dụ thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 01/2020 đã đóng lệ phí
 
Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 10/02 đến 15/03/2020)
Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 10/02 đến 15/03/2020)
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng môn Tiếng Anh đợt 01/2020
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng môn Tiếng Anh đợt 01/2020
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đọt thực tập từ 10/2/2020 đến 15/3/2020)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đọt thực tập từ 10/2/2020 đến 15/3/2020)
 
Danh sách sinh viên chất lượng cao được học bổng
Danh sách sinh viên chất lượng cao được học bổng
 
Danh sách sinh viên bảo lưu và tạm hoãn môn Giáo dục quốc phòng
Danh sách sinh viên bảo lưu và tạm hoãn môn Giáo dục quốc phòng
 
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên Khóa 41 ngành Luật chất lượng cao học kỳ II năm học 2019-2020
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên Khóa 41 ngành Luật chất lượng cao học kỳ II năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v đăng ký học bổ sung học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học bổ sung học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên Khóa 44
Thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên Khóa 44
 
Thông báo thay đổi lịch thi các khóa hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi các khóa hệ văn bằng hai chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1
Danh sách sinh viên Khóa 41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1