Học bổng & Học phí

Danh sách thu tiền KTX kỳ II (năm học 2020-2021) - Lần 2 (chưa nộp)
Danh sách thu tiền KTX kỳ II (năm học 2020-2021) - Lần 2 (chưa nộp)
 
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng học kỳ II năm học 2020-2021
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng học kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách bảng kê thu tiền ký túc xá của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021
Danh sách bảng kê thu tiền ký túc xá của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021
 
Thông báo V/v trả lại tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021
Thông báo V/v trả lại tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên Khóa 42 dự kiến tốt nghiệp đợt 4 còn nợ học phí
Danh sách sinh viên Khóa 42 dự kiến tốt nghiệp đợt 4 còn nợ học phí
 
Thông tin về xét học bổng các khóa 42,43 và 44 học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông tin về xét học bổng các khóa 42,43 và 44 học kỳ 2 năm học 2020-2021
 
Bảng tổng hợp tiền miễn giảm học phí kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 1)
Bảng tổng hợp tiền miễn giảm học phí kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 1)
 
Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên các khóa chính quy văn bằng 1
Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên các khóa chính quy văn bằng 1
 
Thông báo V/v Thu tiền ở ký túc xá sinh viên kỳ II năm học 2020-2021
Thông báo V/v Thu tiền ở ký túc xá sinh viên kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 18/06/2021 đến ngày 22/06/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 18/06/2021 đến ngày 22/06/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/06/2021 đến ngày 17/06/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/06/2021 đến ngày 17/06/2021
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/06/2021 đến ngày 06/06/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/06/2021 đến ngày 06/06/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 31/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 31/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/5/2021 đến ngày 30/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/5/2021 đến ngày 30/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 27/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 27/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 26/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 26/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/5/2021 đến ngày 25/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/5/2021 đến ngày 25/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/5/2021 đến ngày 23/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/5/2021 đến ngày 23/5/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 20/5/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 20/5/2021