Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và điều chỉnh lịch học, lịch nghỉ Tết

Đăng vào 30/01/2021 00:10

    Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch NCOV. Tham dự cuộc họp có Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Quản trị, Trạm Y tế, Trung tâm thông tin thư viện, Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Bí thư Đoàn thanh niên và cán bộ Trạm Y tế.

    Sau khi nghe các đơn vị thảo luận về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Hiệu trưởng đã kết luận như sau:

    Đề nghị toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên và học viên đang làm việc và học tập tại Trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, và Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội; thực hiện đúng các khuyến cáo phòng dịch của Bộ Y tế (thực hiện đầy đủ 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

   Đối với những người từ vùng dịch (đã được Bộ Y tế khuyến cáo: Hải Dương, Quảng Ninh,...) về phải khai báo y tế và theo dõi sức khỏe.

Xem chi tiết tại đây