Hội nghị "Triển khai quy chế trình độ Đại học"

Đăng vào 17/04/2021 00:00

Sáng ngày 16/04/2021, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị "Triển khai quy chế trình độ Đại học" (kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT). Quy chế này là bộ tiêu chuẩn để các cơ sở dựa vào đó xây dựng quy chế đặc thù cho trường mình, với điều kiện là phải bằng hoặc cao hơn bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.

Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm theo thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18-3-2021 của bộ trưởng Bộ GD-ĐT, áp dụng cho các đại học, học viện, trường đại học; trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, các tổ chức, cá nhân liên quan trong đào tạo theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học...

Tới tham dự Hội nghị có TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường. 

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh: Quy chế đào tạo trình độ đại học quy định chung về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, bao gồm: chương trình đào tạo và thời gian học tập; hình thức và phương thức tổ chức đào tạo; lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy; đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp; những quy định khác đối với sinh viên. Hi vọng trong thời gian tới, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ xây dựng được quy chế đào tạo đại học đáp ứng được nhu cầu của người học, cũng như phù hợp với Thông tư Bộ GD&ĐT đề ra.

Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị

Tiếp đó, Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị đã tóm tắt nội dung chính của Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo trình độ đại học tới toàn thể lãnh đạo Nhà trường.