Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức họp với các nhà thầu triển khai thực hiện Dự án: Đâu tư xây dựng Cơ sở 2 của Trường

Đăng vào 31/08/2021 12:28

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức họp với các nhà thầu triển khai thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Trường

Khẩn trương thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thay đổi Chủ đầu tư và điều chỉnh hình thức tổ chức quản lý dự án Dự án: Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội, Công văn số 399/KHTC-QLĐT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Cục Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn việc bàn giao dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Trường, ngay sau khi kết thúc cuộc họp cùng Cục Kế hoạch – Tài chính, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung thuộc Cục Kế hoạch – Tài chính Bộ Tư pháp (Ban QLDA) ngày 25 tháng 8 năm 2021 Nhà trường đã lên kế hoạch họp triển khai công việc với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan để triển khai công việc.

Ngày 30/8/2021, TS. Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng, Đại diện Trường Đại học Luật là Chủ đầu tư Dự án đã chủ trì Buổi họp với các nhà thầu đang thi công Dự án cơ sở 2 của Trường. Cùng tham dự cuộc họp có TS. Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, các đồng chí Phó Hiệu trưởng, Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Hội đồng trường, Trưởng một số đơn vị: Quản trị, Tài chính – Kế toán, Tổ chức cán bộ, Hành chính – Tổng hợp, Tổ công tác tiếp nhận nhiệm vụ Chủ đầu tư Dự án cơ sở 2 của Trường; đồng chí Trần Thị Kim Phú – Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính; đồng chí Lê Thắng Lợi – Phó giám đốc Ban QLDA cùng hơn 15 nhà thầu đang thi công dự án.

Cuộc họp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Trường được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường A.402 - Trường Đại học Luật Hà Nội

Sau khi nghe thông báo nội dung Quyết định số 1322/QĐ-BTP về việc thay đổi Chủ đầu tư và điều chỉnh hình thức quan lý Dự án cơ sở 2 của Trường, báo cáo về Tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội, cụ thể về các công việc đã hoàn thành, đang diễn ra và các công việc đã được phê duyệt nhưng chưa lựa chọn nhà thầu, đại diện các nhà thầu có báo cáo tổng thể tiến độ, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc, khó khăn và ý kiến đề xuất đối với chủ đầu tư.

Hơn 15 nhà thầu thi công dự án tham dự cuộc họp tại các điểm cầu

TS. Chu Mạnh Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu cho rằng từ thời điểm Dự án được khởi công năm 2019 tính đến nay đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, nhiều hạng mục vượt tiến độ đồng thời bày tỏ quan điểm về việc Chủ đầu tư và các nhà thầu cần khẩn trương phối hợp thực hiện Dự án, đảm bảo không gián đoạn, cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo quy định.

  Phát biểu kết luận cuộc họp, TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng – Đại diện Chủ đầu tư khẳng định tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trường luôn ghi nhận những nỗ lực của Cục Kế hoạch – Tài chính, Ban QLDA cùng các nhà thầu đối với những thành quả đạt được của Dự án tính đến thời điểm hiện tại đồng thời cho rằng Dự án cơ sở 2 của Trường là dự án đầu tư thuộc nhóm A, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Nhà trường và các thế hệ viên chức, người lao động và sinh viên. Trong thời gian Chủ đầu tư triển khai việc lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án, Nhà trường tin tưởng và mong rằng Ban QLDA tiếp tục kết nối, hỗ trợ để tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ công việc còn dang dở và những nhiệm vụ khác theo quy định. Đối với kết quả thực hiện công việc của các nhà thầu, đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh, ngoài những kết quả đạt được, nhiều hạng mục và công việc còn chậm tiến độ xuất phát từ nguyên nhân khách quan là dịch bệnh kéo dài nhưng cũng có nhiều nguyên nhân chủ quan từ các nhà thầu. Sau khi tiếp nhận vai trò chủ đầu tư, Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức họp giao ban với các nhà thầu thi công định kỳ 01 lần/1 tuần vào ngày thứ sáu hàng tuần.

TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng, Đại diện Chủ đầu tư Dự án phát biểu kết luận cuộc họp

Trong thời gian tới các công việc cần được triển khai ngay: Các nhà thầu thông qua Ban QLDA phối hợp với Chủ đầu tư trước mắt cập nhật thông tin trong các hợp đồng và phụ lục hợp đồng; Thực hiện các thủ tục lập, trình phê duyệt và lựa chọn nhà thầu Tư vấn quản lý dự án theo Quyết định số 1322/QĐ-BTP, thực hiện các công việc đã được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Nhận bàn giao hồ sơ, bàn giao hiện trường nhiệm vụ Chủ đầu tư giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tiếp tục nỗ lực triển khai giải ngân kế hoạch vốn năm 2021; Tiếp tục thực hiện các công việc còn lại theo nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 2154/QĐ-BTP.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h15 phút, sau gần 3 tiếng đồng hồ làm việc nghiêm túc, hiệu quả

Hoàng Ngọc Hưng, PTP  Hành chính – Tổng hợp