Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tiêm mũi 3 phòng ngừa Covid-19

Đăng vào 26/12/2021 14:19

Được sự giúp đỡ của Sở Y tế Hà Nội, ngày 26/12/2021 Trường đại học Luật Hà Nội đã tổ chức tiêm vắc xin mũi 3 cho toàn thể viên chức và người lao động của Trường (bao gồm cả các đồng chí Nguyên lãnh đạo) và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tại bệnh viện Giao thông Vận Tải.

Để triển khai tiêm cho công chức, viên chức, người lao động, bệnh viện Giao thông Vận Tải đã hỗ trợ nhiệt tình, bố trí sắp xếp bác sĩ, nhân viên tổ chức quy trình tiêm theo đúng quy trình y tế một cách nhanh gọn và hiệu quả. Khi được tiêm vắc xin mũi thứ 3 phòng Covid-19, công chức, viên chức, người lao động đều bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của Sở Y tế Hà Nội, bệnh viện Giao thông Vận Tải cũng như Nhà trường, đồng thời sẵn sàng hưởng ứng Chiến dịch tiêm vắc xin và tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng chống Covid-19 nhằm đưa đất nước thoát khỏi dịch bệnh.

Thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trường và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng cảm ơn Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Giao thông Vận Tải đã đồng hành, hỗ trợ trong công tác tổ chức tiêm chủng mũi vắc xin thứ 3.

Ngày 28/12/2021, Trường tiếp tục phối hợp với bệnh viện Giao thông Vận Tải tiêm chủng mũi vắc xin thứ 3 cho một số công chức, viên chức, người lao động và người học của Trường.