Ban chỉ đạo chuyển đổi số Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức phiên họp thứ nhất về kế hoạch triển khai chuyển đổi số năm 2022

Đăng vào 09/03/2022 10:50

Sáng 09/3/2022, Phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Trường Đại học Luật Hà Nội đã diễn ra theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự chủ trì của TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số.

Toàn cảnh phiên họp 

Tham dự Phiên họp có Ông Tạ Thành Trung – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp; Các Phó Hiệu trưởng: PGS. Vũ Thị Lan Anh, TS. Lê Đình Nghị; PGS.TS Tô Văn Hòa cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo.

Thực hiện Chủ trương trên của Chính phủ, Bộ, Ngành Tư pháp; Trường Đại học Luật Hà Nội đã chủ động xây dựng lộ trình, bước đầu bắt tay vào việc chuyển đổi số từ đầu tháng 11/2021 và chỉ đạo trực tiếp Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai ký hợp đồng và thực hiện Hợp đồng tư vấn chuyển đổi số với đơn vị tư vấn chuyên nghiệp bắt đầu từ tháng 10/11/2021. Quá trình triển khai đã thực hiện qua những bước bao gồm xây dựng kế hoạch khảo sát, thực hiện khảo sát, báo cáo khảo sát, xây dựng báo cáo tư vấn chuyển đổi số, dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số, gửi lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến các đơn vị để hoàn thiện. Tính đến nay, Trường Đại học Luật đã ban hành được Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Quy chế hoạt động và Kế hoạch Chuyển đổi số.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại phiên họp

Mở đầu, các thành viên đã được nghe công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Trường Đại học Luật Hà Nội. Theo đó, ngày 04/3/2021, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên ký Quyết định số 753/QĐ-ĐHLHN về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi của Trường Đại học Luật Hà Nội. Bên cạnh đó, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Kế hoạch Chuyển đổi số của Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng được ban hành kèm theo đó.

Phát biểu tại cuộc họp, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên quán triệt chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đặt trong bối cảnh tự chủ đại học, tác đông của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cộng với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid_19 thì chuyển đói số là công việc càng cấp bách, mang tính quốc gia và toàn cầu. Vì vậy, tất cả các đơn vị thuộc trường cùng toàn thể viên chức và người lao động phải chung tay đoàn kết, thống nhất quyết tâm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, hướng tới trường đại học thông minh, đại học số với đích đến là nâng cao chất lượng đào tạo, lấy giá trị cốt lõi của trường là: Con người-Chất lượng-Thương hiệu-Hội nhập để tập trung mọi nguồn lực hướng vào đây. Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022. Theo đó, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên đề nghị các đơn vị quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để tạo bước đột phá, thúc đẩy chuyển đổi số toàn Trường trong giai đoạn mới

Ảnh tập thể Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Trường Đại học Luật Hà Nội