Công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý cấp phòng

Đăng vào 10/01/2017 00:00

Sáng ngày 6/1/2017, tại cuộc họp cán bộ chủ chốt, Trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý cấp phòng của Nhà trường.

 

 

Thực hiện kế hoạch kiện toàn viên chức quản lý cấp phòng năm 2016, Trường đã có chủ trương bổ nhiệm mới 03 viên chức quản lý cấp phòng, xem xét bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với 09 viên chức quản lý cấp phòng.

 

   

 

Trên cơ sở thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, Hiệu trưởng Nhà trường đã ra quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và tương đương đối với các vị trí Trưởng phòng Thanh tra đào tạo (bà Trịnh Thị Thu Hương), Trưởng phòng Hành chính – tổng hợp (bà Trần Kim Liễu), Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật (ông Vũ Văn Cương) từ ngày 01/01/2017; bổ nhiệm lại đối với 07 viên chức quản lý và kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với 01 viên chức quản lý cấp phòng từ ngày 23/12/2016. Cụ thể:

- Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa Pháp luật hình sự đối với bà Phan Thị Thanh Mai.

- Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa Đào tạo sau đại học đối với ông Nguyễn Văn Tuyến.

- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó phòng Đào tạo đối với bà Nguyễn Thu Thuỷ.

- Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Quản trị đối với ông Đỗ Quốc Tuấn.

- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng Quản trị đối với ông Phan Huy Long.

- Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm thông tin thư viện đối với bà Lê Thị Hạnh.

- Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin đối với ông Phạm Văn Hạnh.

- Kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Công tác sinh viên.

 

 

Phát biểu tại buổi công bố các Quyết định, TS. Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ tư pháp, Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Nhà trường đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ. “Những người được bổ nhiệm lần này là những người đã có quá trình cống hiến và đã khẳng định được uy tín, năng lực và sự đóng góp trong cương vị của mình nhiệm kỳ qua. Điều đó được thể hiện qua sự tín nhiệm của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị mình.” – Hiệu trưởng Lê Tiến Châu nói. Hiệu trưởng cũng mong muốn mọi cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để các đồng chí được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ của mình trên cương vị mới.

 

 

Thay mặt cho những người được bổ nhiệm, đồng chí Vũ Văn Cương đã cảm ơn lãnh đạo Nhà trường, các các bộ chủ chốt cũng như toàn thể viên chức, người lao động trong Trường đã tin tưởng, ủng hộ đối với các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý cấp phòng; đồng thời hứa sẽ cố gắng hết mình, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

 

Hồng Thu