Lễ tuyên dương sinh viên và giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ và giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XVIII” năm 2016

Đăng vào 16/01/2017 11:07

Trong năm 2016, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội đã đạt được nhiều giải thưởng cao trong cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học. Để thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đối với hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, biểu dương những thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên hướng dẫn, đồng thời động viên, khuyến khích phong trao nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, chiều ngày 12/01/2017, Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương sinh viên và giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải cuộc thi: “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ và giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XVIII” năm 2016.

 

 

Theo Quyết định số 63/QĐ-ĐHLHN về việc khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ” và giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka - lần thứ XVIII” năm 2016 do Hiệu trưởng Lê Tiến Châu ký ngày ngày 10/1/2017, có 09 sinh viên đạt giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ” và giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka - lần thứ XVIII” năm 2016; 04 giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ” và giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka - lần thứ XVIII” năm 2016, cụ thể:

- 04 sinh viên đạt giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ”, gồm: Bùi Việt Anh (381658), đạt Giải ba; Trần Thùy Dương (382872), Nông Thị Thanh Tuyền (380854), Nguyễn Thị Yến (380849) đạt Giải khuyến khích;

 

 

-  05 sinh viên đạt giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka - lần thứ XVIII” năm 2016, gồm: Lương Lê Minh (392553) và Nguyễn Thu Trang (372660), Giải Nhì; Đặng Quốc Anh (390412), Lưu Thị Việt Trinh (390626) và Tống Thị Linh (391540) đạt Giải khuyến khích.

 

 

- 04 giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ” và giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka - lần thứ XVIII” năm 2016, gồm: TS. Nguyễn Toàn Thắng, Viện Luật so sánh (hướng dẫn sinh viên đạt Giải Ba); PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ, Khoa Pháp luật dân sự (hướng dẫn sinh viên đạt Giải khuyến khích) Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ” năm 2016. ThS. Đoàn Xuân Trường, Khoa Pháp luật kinh tế (hướng dẫn sinh viên đạt Giải nhì; TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước (hướng dẫn sinh viên đạt Giải khuyến khích) Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XVIII” năm 2016.

 

 

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng đã biểu dương các sinh viên và thầy cô hướng dẫn đã giành các giải thưởng của cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học. “Hoạt động nghiên cứu khoa hoc của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội luôn được Đảng ủy, Ban giám hiệu rất quan tâm. Trường xác định việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường nhằm mục đích nâng cao chất lượng sinh viên của Trường, trang bị cho sinh viên kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề pháp luật đối với luật sư và các cán bộ pháp luật tương lai ngay từ trên ghế giảng đường” – Phó Hiệu trưởng nói.

Hồng Thu